Спешни случаи

Кога е спешно Като спешно може да се определи всяко състояние на вашия любимец, което изисква незабaвна медицинска помощ. Това […]

Thelazia callipaeda

Етиология и патофизиология:Засяга всяка възраст и пол, предимно животни, живеещи навън. Наблюдава се сезонност – периодите на максимален летеж на […]

Aelurostrongylus abstrusus

При нас дойде котка на около 2 години, намерена изхвърлена или изгубена. Котката имаше две упахни рани на гърба, които […]