Skip links

Неврохирургия

За услугата

Клиника БулВет предлага цялостна диагностика на неврологични и травматични състояния на нервната система – специализирани неврологични прегледи, диагностика и хирургия.

Разполагаме с висококвалифицирани специалисти в областта, както и необходимото оборудване за извършване на специфични неврологични техники при дребните животни.

При нужда извършваме изследвания за специфични инфекциозни и дегенеративни заболявания на нервната система. 

Някои от най-популярните услуги са:

Взимане на цереброспинална течност (ликвор) и изследването му

Контрастни миелографии

Хирургично лечение на остри дискови и хронични хернии - вентрален слот, хемиламинектомия, корпектомия

Атланто-аксиална нестабилност, Wobbler syndrome

Хирургично лечение на спинални и мозъчни арахноидални цисти

Стабилизация на гръбначни дислокациия

Фрактури и сублуксации

За специфичните ни нужди използваме CT и ЯМР на външни практики.

Предлагаме цялостна грижа за травмирани и неврологични пациенти, което включва целия цикъл от прегледа, през диагностиката и хирургията, до последващия стационар и лечение до възстановяването и изписването на пациента за домашно лечение.

Работим с колеги, които реферират пациентите си за по-сложни прегледи, диагностика и хирургия на ортопедични и неврологични състояния към клиника БулВет, като много ценна е комуникацията между лекар – лекар и лекар – пациент. 

При нужда от спедицфична физиотерапия или възстановителна процедура, която не можем да предложим на място, съдействаме за последваща организация на възстановителния процес.

Защо да се доверите на клиника БулВет?

Екипът на нашата ветеринарна клиника БулВет цели да извършва висококачествено и максимално прецизни  неврохирургични процедури, като за целта използваме съвременни методи и оборудване.

Доверете се на нашите услуги, за да предпазите вашите домашни любимци чрез превантивни прегледи и грижи, или да се погрижите за зараждащите се проблеми още в началото.

Намираме се на удобна локация в град София. Ако имате запитване, свържете се с нас, за да Ви дадем правилни насоки. Ще ни откриете на място всеки ден, включително и уикенда.

Начало
Помести