Skip links
За услугата

Ветеринарна клиника “БулВет” извършва почти пълен набор от хирургични интервенции при дребните животни.

Разполагаме с много добре оборудвана хирургична зала, отговаряща на всички изисквания за дезинфекция и стерилизация. Анестезията се води от специално обучен анестезиолог, като можем да се похвалим, че клиниката разполага с последен модел световно призната апаратура за инхалационна анестезия и пълен мониторинг на пациента по време на процедурата.

При нужда може да бъде проведена изкуствена вентилация на пациента, като понякога тя се явава задължителна или животоспасяваща, особено при пациенти с белодробни заболявания, гръдна или неврохирургия.

Какви видове хирургия извършваме

Мекотъканна и онкохирургия

Научете повече

Ортопедия и травматология

Научете повече

Неврохирургия

Научете повече

Криохирургия

Научете повече

Какво трябва да знаем преди операция на домашния ни любимец?

Тъй като този момент обикновено е свързан с много стрес и за пациента и за собственика, добре е да бъдем подготвени какво ни очаква предварително.  

Обикновенно нашите специалисти са много изчерпателни и отделят нужното време и търпение, за да обяснят в детайли на собствениците предварително какво им предстои като процерура, как се очаква да протече тя, какви са ползите рисковете от интервенцията и каква би била ориентировъчната й цена.

В случай, че нещо все пак не е станало ясно – не се колебайте да попитате. 

С цел максимално високо качество, наличие на точния екип в точното време и по-добра организация на работния процес, всички планови хирургични процедури се извършват само след предварително уточнен ден и час в работния график на клиниката.

Размествания в графика се случват само при непредвидени ситуации или при наличие на спешни пациенти, чието състояние е животозастрашаващо.  

При нужда от спешна хирургия – моля обсъдете с лекарите от екипа кога и как е възможно да се случи тя, с цел максимално лесно и безпроблемно протичане на манипулацията.  

Към момента на плануване на час за операцията обикновено се обсъждат всички детайли включително извършването на предоперативни изследвания, прием на медикаменти и т.н.  

Всички пациенти за планова хирургия се приемат от част от екипа, в уговорения предварително ден и час, като обикновено това е сутрин между 9:00-9:30. 

Собственикът подписва информирано съгласие за предстоящата процедура с което показва, че е бил предварително запознат с интервенцията, нейните ползи и съпътстващи рискове, че ги приема и разбира.

При приемането пациентите трябва да са гладни (поне 12 часа без прием на храна), като могат да приемат вода непосредствено преди приема.

Изключение правят само някои дребни породи, педиатрични пациенти или такива със специфични заболявания. Точен час за начало/край на операцията не се фиксира. Поредността на интервенцията зависи от натовареността в конкретния ден, сложността на интервенцията и редица други фактори.

Веднага след преключване на процедурата, човек от екипа на клиника БулВет ще Ви уведоми какво е състоянието на пациента, как е протекла манипулацията и какви ще са следващите стъпки в лечението.

Обикновено собствениците са информирани предварително за ориентировъчната стойност на манипулацията.  Въпреки това в хода на интервенцията може да възникнат разлики спрямо предварителния план и съответно промяна на крайната цена, за което се стремим да уведомяваме собственика своевременно и да взимаме решенията заедно.  

При изписването на пациента ще бъдете запознати с предстоящия план за лечение, нуждата от специфични грижи, медикаменти и протичане на възстановителния период.

Ако имате въпроси,  уточнете ги с лекуващия лекар своевременно. Важно е да не остават неизяснени моменти в хода на лечението. 

Начало
Помести