Skip links

Aelurostrongylus abstrusus

При нас дойде котка на около 2 години, намерена изхвърлена или изгубена. Котката имаше две упахни рани на гърба, които не бяха животозастрашаващи и след обработка, беше готова да търси своите осиновители. Но обстойният преглед установи, че котката видимо диша учестено, използвайки корема си. Имаше силна и мъчителна кашлица. Беше взето копрологично изследване, което недвусмислено показа наличие на белодробен паразит- Aelurostrongylus abstrusus.

Aelurostrongylus abstrusus ( Белодробен паразит при котките)

Етиология и патофизиология: 

Засяга всички полове и възрасти, но най – вече дворни котки до 5 години. Няма сезонна предразположеност. 

Заразяването става с поглъщане на охлюви и плужеци, които са междинен гостоприемник или т.нар. паратенични гостоприемници, каквито са гризачите, земноводните, влечугите и птиците. Препатентният период е 35 – 50 дни, но може да продължи и по – дълго до 80 – 100 дни. 

Клинични симптоми:

Инфестацията може да протече незабелязано, но понякога котките кашлят мъчително. Може да е налице и диспнея – затруднено дишане. 

Диагностика: 

Необходимите изследвания включват копрологично изследване и рентгенова снимка на бял дроб, за да се определи степента на инфестация. При копропробата се установяват характерните L1 ларви с прегъната опашка. В белия дроб възрастните форми (0.5 – 1 cm) се завиват и образуват сивкави възли. 

Лечение и профилактика: Oбърнете се към Вашия ветеринарен лекар. 

https://www.youtube.com/watch?v=NGNPjBJBCoc

Начало
Помести