Стационар

Стационарът е оборудван с клетки, които отговарят на златния стандарт за престой на котки над 24 h по размер и оборудване – наличие на котешка тоалетна, мека постелка, етаж и къщичка за криене.