Рентген

Клиниката извършва рентгенови изследвания посредством последно поколение рентгенов апарат – изцяло дигитална рентгенография ( DR – X-ray system ). Предимствата на този тип технология са много и широко известни – изследването се извършва изключително бързо, позволява лесна работа с пациента при максимално добро позициониране и перфектно качество на изображението. Дигиталната рентгенография позволява да се извлече максимално качествено изображение при минимално облъчване на пациента.

Освен стандартните рентгенографски проекции извършваме и някои специфични изследвания като екскреторни урографии, миелографии и други.

Извършваме специфични изследвания за тазобедрена и лакътна дисплазия, както скринингови, така и изследвания за издаване на официален сертификат.

Използваме т.нар. free hand методи, при които пациента се позиционира посредством специфични дюшеци и пясъчни торбички, което елиминира нуждата от абсолютно неприемливото за нас собственика да се налага да държи пациента по време на рентгенографията.

Забележка! – При някои специфични изследвания (снимки за дисплазия, снимки на глава, болезнени фрактури, агресивни животни и др.) се налага пациента да бъде седиран (използване на упойка). Ще бъдете предварително информирани при такава нужда при изследването на вашия любимец