Димитър Димитров

Д-р Димитров е роден 1984г. в София. Завършва с отличие столична гимназия с профил Биология, а през 2009 завършва и Лесотехническия Университет в София, специалност – ветеринарна медицина

От 2009-та до 2019-та година работи като ветеринарен лекар във ветеринарна клиника в София, където заема длъжност главен лекар и главен хирург. Основните му интереси са в областта на хирургията, ортопедията и травматологията, неврологията.

2018-та година завършва двугодишна университетска специализация по „Ортопедия и травматология“.

През 2009-та година завършва курс по мекотъкканна хирургия в Animal Hospital Postojna – Slovenia. Посещава десетки семинари и конференции, и завършва редица курсове, сред които курсове по образна диагностика и коремна ехография, множество ортопедични курсове и уъркшопи.
Член на BAVOT (Бългагска асоциация на ветеринарните отропеди и травматолози) още от създаването и през 2012-та година.
Член на ESVOT – European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology.