Димитър Димитров

Д-р Димитров е роден 1984г. в София. Завършва с отличие столична гимназия с профил Биология, а през 2009 завършва и Лесотехническия Университет в София, специалност – ветеринарна медицина

От 2009-та до 2019-та година работи като ветеринарен лекар във ветеринарна клиника в София, където заема длъжност главен лекар и главен хирург. Основните му интереси са в областта на хирургията, ортопедията и травматологията, неврологията.

2018-та година завършва двугодишна университетска специализация по „Ортопедия и травматология“. Защитава дипломна работа на тема – “диагностика и лечение на скъсана краниална кръстосана връзка при кучето и котката – TPLO, TTA, TTO, мекотъканни методи”.

През 2009-та година завършва курс по мекотъкканна хирургия в Animal Hospital Postojna – Slovenia. Посещава десетки семинари и конференции, и завършва редица курсове, сред които курсове по образна диагностика и коремна ехография, множество ортопедични курсове и уъркшопи.
Член на BAVOT (Бългагска асоциация на ветеринарните отропеди и травматолози) още от създаването и през 2012-та година.
Член на ESVOT – European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology.

Д-р Димитров с годините натрупва изключително голям опит в диагностиката и лечението на различни ортопедични и неврологични състояние, като това се превръща в основната част от работата му.

От 2020 година д-р Димитров е вече лектор и инструктор към BAVOT (Бългагска асоциация на ветеринарните отропеди и травматолози) – води различни лекции свързани с ортопедични състояния като скъсана краниална кръстосана връзка, фрактури и травматични състояния на костите, корективни остеотомии, базисни принципи в ортопедията.