Владислав Златинов

Доктор Златинов е част от нашия екип от 2021г., като оперира определени пациенти като външен хирург. Опитът и знанията му са безценни и се радваме, че може да бъде част от нашия екип.

https://doctorzlatinov.com/

Казвам се Владислав Златинов и имам многогодишен опит в медицината на дребните животни.

Основна част от работата ми са операции за корекция при костни деформации, коленна хирургия (на скъсани кръстни връзки, луксация на коленното капаче и др.), минимално-инвазивни техники в ортопедията, артроскопия и ендопротезиране на тазобедрената става.

В последните години придобих богат опит в и областта на така наречените съхраняващи крайника техники (limb sparing). Това са сложни ортопедични операции, изискващи мултидисциплинарна подготовка – онкологична, съдово-анастомозни техники, кожни пластики, работа със специални материали (импланти, костозаместители) и софтуерно планиране.

В тази област на медицината има разнообразие от варианти, а успехът често зависи от новаторски подход и съвместна работа със специалисти в други сфери (например компютърно моделиране).

Познавам съвременните, световно утвърдени хирургични методи и имам принос в разработването на нови.